Hero Image

Van kok naar jeugdconsulent: hoe Jens (24) zijn droom najaagt om kwetsbare jongeren te kunnen helpen

18.03.2024
Lara Tytgat
JONGEREN IN BEELD

Een passie voor koken, maar vooral ook een passie voor (kwetsbare) jongeren, dat is Jens (24) samengevat. Na zijn studies wil hij  jeugdconsulent in de jeugdrechtbank worden, zodat hij mee inspraak heeft in de toekomst van jongeren met een moeilijke gezinssituatie. “Ervoor zorgen dat ook zij op een goede plek terechtkomen; daar wil ik me mijn hele leven voor inzetten.”

Ondanks een mooie carrière in de kokschool en een stage bij een 2-sterrenrestaurant, voelde Jens dat zijn toekomst toch niet in de culinaire sector lag. Hij besloot zijn hart te volgen en voor zijn andere passie te gaan: de zorg voor anderen - met name jongeren en kwetsbare groepen in de maatschappij. Die sociale roeping heeft hij van thuis uit meegekregen, al komt hij zelf uit een middenklassegezin. Met een mama die ook in de sociale sector werkt, zit het helpen van anderen duidelijk in het bloed. 

Om zijn roeping te volgen, maakte hij na zijn middelbare beroepsopleiding de sprong naar een graduaat in Orthopedagogische Begeleiding. Nadat hij die opleiding succesvol afrondde,  schakelde hij naar de bachelor in het Sociaal Werk. Intussen volgt hij nog het postgraduaat Bemiddeling, allemaal met het oog op stages en later ook een job waarbij hij iets kan betekenen voor (kwetsbare) jongeren. 

“Ik wil mee een weg kunnen bepalen voor die jongeren. Wat ik belangrijk vind aan een jeugdconsulent, is dat ze echt met de jongeren zelf in gesprek gaan en luisteren wat zij willen”

Als jeugdconsulent met jongeren in gesprek gaan

Zijn grote ambitie is om jeugdconsulent in de jeugdrechtbank te worden. Die komt in actie bij gezinsproblemen en zoekt oplossingen die goed zijn voor de jongere, de ouders en pleegouders. Op basis van gesprekken met het gezin geeft de consulent vervolgens advies aan de jeugdrechter, die een uiteindelijke beslissing neemt. Volgens Jens ligt daarbij het startpunt om kwetsbare jongeren te kunnen helpen. “Ik wil mee een weg kunnen bepalen voor die jongeren. Wat ik belangrijk vind aan een jeugdconsulent, is dat ze echt met de jongeren zelf in gesprek gaan en luisteren wat zij willen”, zegt hij. Die ambitie wijkt niet ver af van wat Jens later wilde worden, want als kind droomde hij ervan jeugdrechter te zijn. Via een job als jeugdconsulent kan hij ervoor zorgen dat jongeren uit verstoorde gezinssituaties op een goede plek terechtkomen.

En voor die droom werkt hij ook. In verschillende stages, zowel vrijwillig als voor zijn opleiding, heeft hij al leren omgaan met (kwetsbare) jongeren. Sinds anderhalf jaar is Jens ook lid bij de Vlaamse Jeugdraad, gesteund door De Ambrassade. Hoe hij daar terechtkwam, vindt hij een grappig verhaal. “Het begon allemaal op een zatte avond”, lacht hij. “Ik was met vrienden, die allemaal in het sociale veld werken, bezig over de drempels in de maatschappij. Als wij als ‘middenklassers’ al tegen zoveel drempels stoten, hoe moet dat dan voor kansarme jongeren zijn? Daarom gingen we op zoek naar manieren waarop wij als individu iets voor hen kunnen betekenen.” Zo gezegd, zo gedaan; na die avond sloten enkele vrienden zich aan bij de lokale jeugdraad van hun gemeente, en Jens werd vrijwilliger bij de Vlaamse Jeugdraad. Daar schrijft hij mee aan adviezen voor de Vlaamse overheid.

svg background ornament
Als wij als ‘middenklassers’ al tegen zoveel drempels stoten, hoe moet dat dan voor kansarme jongeren zijn?
Jens

‘T Is aan u!-campagne

Met de verkiezingen in het vizier lanceerde de Vlaamse Jeugdraad ook de ‘t Is aan u!- campagne, een grote actie om jongeren te informeren en ondersteunen bij de verkiezingen dit jaar. In 2024 zullen immers 1 miljoen jongeren tussen 16 en 23 jaar voor het eerst hun stem uitbrengen; het is dan ook cruciaal dat er naar de jeugd geluisterd wordt. Dat jongeren steeds minder interesse in politiek lijken te hebben, baart Jens weinig zorgen. “Ik vind het niet per se belangrijk dat jongeren gaan stemmen, maar ik vind wel dat ze voldoende politieke informatie moeten krijgen. De jongeren die politiek geïnteresseerd zijn, moeten we ondersteunen, maar als jongeren zich er liever niet mee bezig houden, dan lig ik daar niet van wakker.”

Ook bij Jens kwam de interesse aan politiek pas op latere leeftijd, al was hij wel altijd al bekommerd om bepaalde domeinen binnen de politiek, zoals het armoedevraagstuk. “Op jonge leeftijd triggerde het me al waarom sommige mensen bijvoorbeeld op straat moeten leven, en of de politiek daar dan niets aan kan doen. Voor mij is het meer dan normaal dat wij iets aan die situatie moeten veranderen en dat mensen in armoede niet zomaar aan hun lot worden overgelaten.” 

Minderheden een eigen stem geven 

Om beleidsveranderingen te kunnen doorvoeren, is het volgens Jens cruciaal om met de doelgroepen zelf gesprekken aan te gaan. “Ik denk dat er te vaak beslissingen boven de hoofden van mensen worden genomen. Er wordt heel vaak gepraat óver bepaalde groepen, maar weinig mét hen.” Maar zelfs in dialoog gaan met minderheden is geen evidentie volgens Jens.  “Bepaalde groepen hebben het gevoel dat er toch niet naar hen geluisterd wordt, dus ze willen ook niet meer hun verhaal doen.” Middenveldorganisaties, die tussen overheid en burgers bemiddelen, spelen volgens hem een belangrijke rol om ook minderheidsgroepen een stem te geven.

Hoe zijn leven er binnen enkele maanden zal uitzien, weet Jens nog niet. In juni zal hij waarschijnlijk afgestudeerd zijn, en dan staan alle opties voor hem open. Op de bucketlist staat alleszins nog een grote reis naar Afrika, waar hij zich ook voor jongeren wil inzetten. Kwetsbare jongeren helpen is duidelijk de rode draad in Jens zijn leven. “Ervoor zorgen dat zij op een goede plek terechtkomen; daar wil ik me mijn hele leven voor inzetten”, besluit hij.

De Ambrassade

De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken ze samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt.

De Ambrassade is één van de 200 JEZ!-organisaties. Wil jij ook alles geven, zodat Jens en andere jongeren kunnen blijven dromen? Surf naar jezofficial.be en steun 200 organisaties die alles geven voor onze jeugd.

VTM
Qmusic
HLN
Belfius