Hero Image

Jeugdorganisaties voeren actie voor meer toegankelijke jeugdruimte

22.05.2024

De Vlaamse Jeugdraad, Bataljong en het jeugdwerk voeren vandaag actie op de Buitenspeeldag in Aalst voor meer toegankelijke jeugdruimte in Vlaanderen en Brussel.

Elke dag verdwijnen in Vlaanderen 10 voetbalvelden aan ruimte volgens het Betononderzoek van 2024. Recent onderzoek van Formaat, KSA en de andere jeugdbewegingen toont aan dat veel jeugdorganisaties worstelen met het vinden van betaalbare ruimtes voor hun activiteiten. Ongeveer 1 op de 4 geeft aan dat ze moeite hebben om een kwaliteitsvolle ruimte te vinden in hun buurt. De Vlaamse Jeugdraad, Bataljong en het Vlaams en Brusselse jeugdwerk voeren vandaag actie op de Buitenspeeldag in Aalst. Volgens de organisaties moet publieke ruimte meer toegankelijk zijn voor alle jongeren om elkaar te ontmoeten, te spelen, te fuiven of zelfs gewoon te "hangen".

Meer terrein om jong te zijn

Uit het Buitenspeelonderzoek van Kind & Samenleving bleek al dat kinderen in 2019 maar liefst 37% minder buiten speelden in vergelijking met 2008 en nieuwere vaststellingen bevestigen dat. Niet voor niets trekken de organisaties naar Aalst, waar vandaag de Buitenspeeldag plaats vindt. Een dag in het teken van jeugdruimte. “De Buitenspeeldag wordt altijd getypeerd door het transformeren van publieke ruimte in zotte speelterreinen met alles erop en eraan. Op andere dagen van het jaar zijn veel van die plekken echter het tegenovergestelde. Kaal, onbenut en weinig toegankelijk voor kinderen, jongeren en hun organisaties. We willen dat publieke ruimte meer in functie komt te staan van kinderen en jongeren en samen met hen vormgegeven wordt. Zonder restricties en 365 dagen per jaar” vertelt Ellen Volon, ondervoorzitter van de Vlaamse Jeugdraad.

Op De Hopmarkt in Aalst wandelt vandaag de speelinspectie rond. Vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad vermomd als “speelinspecteurs” gaan er op het pleintje in gesprek met kinderen en jongeren over de jeugdruimte in hun stad. De deelnemende organisaties spelen er samen met de aanwezige kinderen spelletjes met bijzondere spelregels, om de absurditeit van heel wat onnodige regels aan te tonen.

Volgens de Vlaamse Jeugdraad worden in veel steden en gemeenten plekken te weinig mee vormgegeven én onderhouden door jeugdorganisaties, kinderen en jongeren zelf. Daarnaast leeft er te veel stigma rond rondhangen en zijn er ook té weinig kwalitatieve en groene plekken. Zeker in buurten met meer armoede. De organisaties roepen vandaag daarom op om dichtbij kinderen en jongeren meer goede plekken te voorzien. Kinderen en jongeren hebben nood aan zorgeloos spelen, elkaar ontmoeten en jong zijn, afgestemd met alle buurtbewoners.

De drie organisaties verwachten actie op verschillende beleidsniveaus: “Uit cijfers blijkt dat er minder buiten gespeeld wordt. We zien daarnaast dat heel wat pleintjes en parken weinig te bieden hebben voor kinderen en jongeren, dat ze te ver gelegen zijn of dat jongeren uit openbare plekken geweerd worden. We roepen onze regering, maar ook lokale besturen op om veel bewuster om te gaan met publieke ruimte en die samen met kinderen en jongeren vorm te geven.”

In een gezamenlijke oproep vragen de jeugdorganisaties een gezamenlijke inspanning van beleidsmakers en doen ze 5 aanbevelingen:

  • Publieke ruimte moet toegankelijk zijn voor alle jongeren. Beperk jeugdwerk niet met onnodige regels en geef vrijwilligers meer ruimte om activiteiten te organiseren.

  • Ontwikkel beleid rond jeugdruimte en publieke ruimte dat inclusief en toekomstgericht is, op alle bestuursniveaus.

  • Betrek jongeren bij ontwerp en onderhoud: Betrek kinderen en jongeren actief bij het ontwerp en onderhoud van hun buurt en speelplekken.

  • Tegen stigma's: Hangen, ontmoeten en spelen zijn inherent aan jong zijn. Pleit voor positief beleid dat ingaat tegen het stigma van 'hangjongeren'.

  • Zorg voor meer groene en vrij toegankelijke speel- en ontmoetingsplekken, vooral in buurten met meer armoede.

De actie kadert binnen het Memorandum van de Vlaamse Jeugdraad. Het memorandum bestaat uit maar liefst 20 thema’s uit de leefwereld van kinderen en jongeren, waarover de Vlaamse Jeugdraad beleidsaanbevelingen doet in aanloop naar de verkiezingen van 9 juni en het daaropvolgende regeerakkoord. Het volledige memorandum kan je hier nalezen.

test
test
responsive

Wat is de Vlaamse Jeugdraad?

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. En dit met één specifiek doel: het beleid in ons land en ver daarbuiten jeugdvriendelijker maken.

VTM
Qmusic
HLN
Belfius