Hero Image

Minister Gatz op bezoek bij Talentboost 2023: “inzet op taal en talent”

30.07.2023
JONGEREN IN BEELD

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert voor de 18de keer een vakantieaanbod voor anderstalige nieuwkomers en kinderen met een andere thuistaal die het moeilijk hebben met het Nederlands. Kinderen van zes tot en met twaalf jaar, afkomstig uit 28 verschillende landen leren al spelend Nederlands.

De rode draad in de werking van de Talentboost is “Al spelend Nederlands leren”. Spelen is een onuitputbare bron voor taalstimulering. Via een prikkelend en kwaliteitsvol activiteitenaanbod creëren de begeleiders maximale ontwikkelings-, speel- en interactiekansen. Talentboost besteedt daarom veel zorg aan inkleding, variatie in het aanbod, interactie, instructie, speelimpulsen, prikkelende materialen … ​ De begeleiders zijn sterk in taalstimulerende vaardigheden en werken via taalprikkels, het creëren van spreekkansen en aan de mondelinge taalvaardigheid van de kinderen. Het Nederlands wordt gehanteerd als instructietaal, speltaal, vrijetijdstaal, omgevingstaal en knuffeltaal. Tegelijkertijd wordt er ruimte gecreëerd voor meertaligheid en de thuistaal van de leerlingen.

Het OCB biedt in haar STEM LABxl in de Marcqstraat ook Lego Education-activiteiten aan voor de kinderen van de Talentboost. ​ Via dit aanbod wordt er gewerkt aan taalontwikkeling, speelse leerervaringen, wereldverkenning, probleemoplossing, wiskunde, coderen en programmeren. ​ De onderwijsondersteuners van het OCB gaan ook ter plaatse en verzorgen een aantal workshops, onder andere zoals verhalen vertellen & koken.

De Talentboost werkt ook samen met enkele Brusselse partners om het aanbod voor de kinderen nog rijker te maken: de bib van Koekelberg, Debateville, de VGC-sportdienst, Belgian Chocolate Village. ​ ​

VTM
Qmusic
HLN
Belfius