Hero Image

OverKop-huis Pitstop opent deuren in voormalige pastorij: “Veilige plek waar jongeren luisterend oor vinden”

22.05.2024
HLN

In de voormalige pastorij in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren is het jongerenhuis Pitstop geopend. Het is een zogenaamd OverKop-huis voor jongeren tot 25 jaar. Men kan er vrijblijvend langskomen om aan verschillende activiteiten deel te nemen maar het moet ook een veilige plek zijn waar jongeren een luisterend oor vinden.

Negentig jaar na de oprichting van de kerk en de bijhorende pastorij in de Onze-lieve-Vrouwparochie krijgen beide gebouwen een andere bestemming. De kerk wordt een zaal voor socio-culturele activiteiten. “Dat de pastorij een bestemming voor jongeren zou krijgen, lag al van bij het begin vast”, zegt schepen van Jeugd Laura Staut (CD&V). “De aanpalende Chiro Sint-Lutgard had nood aan extra ruimte. We hebben de tuin tussen de pastorij en het Chiroterrein open gemaakt waardoor ze meer speelruimte hebben en de garageboxen dienst kunnen doen als materiaalhok.” Ook B-asiel krijgt ruimte om hun moeder-kindpakketten te kunnen maken.

Pitstop

De pastorij zelf heeft een nieuwe invulling gekregen als jongerenhuis. “Samen met de Beverse jeugd zijn we op zoek gegaan naar een passende naam voor dit gebouw. Pitstop kwam er als beste uit en verwijst naar de raceterm. Het is een snelle stop waarbij de banden worden vervangen en er wordt bijgetankt. Dat is ook exact de bedoeling van deze invulling. Een plaats waar jongeren even kunnen bijtanken, zichzelf kunnen zijn.”

Mentaal welzijn bij jongeren

De nood aan zo’n plek is volgens de schepen bijzonder groot. “15,5 procent van de inwoners zijn jongeren tussen 12 en 25 jaar. Dat zijn zo’n 7.551 jongeren. Geschat wordt dat psychische problemen en stoornissen bij ongeveer 20 procent van jongeren voorkomt. Zelfdoding is de meest voorkomende doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 29 jaar. Vanuit de drie Beverse secundaire scholen krijgen we steeds meer signalen dat zorgleerkrachten overbevraagd zijn.”

Ook uit een eigen bevraging die in 2020 werd afgenomen bij 1.332 jongeren bleek dat bijna de helft het gevoel had dat er niet naar hun problemen en zorgen geluisterd werd. Daarom werd in februari vorig jaar het jongerenwelzijnspunt geopend in KC Togenblik. Dat is een spreekruimte die gratis ter beschikking wordt gesteld van welzijnsorganisaties die zich naar kinderen, jongeren en gezinnen richten. “Dit is trouwens een groot succes en wordt intens gebruikt”, weet Staut.

Te weinig ontmoetingsplekken

Tot slot bleek uit de algemene bevolkingsbevraging die vorig jaar werd gehouden dat 42 procent van de jongeren aangaf dat er te weinig ontmoetingsplekken zijn. “Alles samengenomen bieden we met dit OverKop-huis dus een antwoord op verschillende noden. Jongeren kunnen hier gewoon binnen en buiten lopen en leuke activiteiten doen. Het is echter ook een veilige plek waar ze een luisterend oor vinden en beroep kunnen doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.”

Voorlopig zal Pitstop elke woensdagmiddag geopend zijn. Jeugdconsulente Katrien Van de Vieren zal er samen met Ineke De Wit van het Jongeren Advies Centrum (JAC) elke week aanwezig zijn. Katrien zorgt voor het onthaal en Ineke staat klaar om een luisterend oor te bieden voor alle hulpvragen. “We bijten volgende week de spits af met een hamburgerparty. We willen de drempel namelijk zo laag mogelijk houden. Niet elke jongere voelt zich meteen geroepen om in gesprek te gaan en dat is ook niet nodig. We willen eerst en vooral een plek zijn waar ze zich veilig en thuis voelen.” Afhankelijk van de vraag kan er op termijn nog een tweede openingsdag bijkomen.

test
test
responsive
VTM
Qmusic
HLN
Belfius