Hero Image

West-Vlaamse Politieschool steunt goede doel in het kader van JEZ!

10.01.2024
OVER JEZ!
JEZ!-ORGANISATIES

44 aspirant-hoofdinspecteurs van de West-Vlaamse Politieschool in Zedelgem organiseerden een kerstquiz en een pannenkoekenverkoop. De opbrengst van 6.500 euro werd integraal geschonken aan de vzw Missing You. Dit bedrag wordt nog eens verdubbeld dankzij JEZ!, de jongerenbeweging, die samen met VTM, Qmusic, HLN en Belfius jongeren een stem wil geven. “We zijn heel trots op dit resultaat”, zegt Inspecteur Miet Cardoen.

De aspirant-hoofdinspecteurs organiseren elk jaar een eindjaarsactiviteit voor de aspirant-inspecteurs. “We kozen de vzw Missing You omdat hun doel aanleunt bij onze politie organisatie: psychologische bijstand geven aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die geconfronteerd worden met het verlies van een dierbare als gevolg van ziekte, zelfdoding of een verkeersongeval. Zo organiseren ze onder meer rouwkampen. We zijn heel blij dat JEZ! de opbrengst verdubbelt. Deze som is bijna het halve budget dat de vzw nodig heeft voor 1 werkingsjaar”, vult Cardoen aan.

In totaal werden 1.100 pakken pannenkoeken verkocht in samenwerking met Yummy Bakery uit Brugge. “De school schonk drank en dankzij het gemeentebestuur van Zedelgem kon de quiz plaatshebben in Dienstencentrum Veltershof. Ze gaven ook heel wat goodies voor de prijzenpakketten. Ook de mensen die in opleiding zijn, werden bij deze actie betrokken. In totaal zetten 150 deelnemers hun bestje beentje voor tijdens de quiz”, besluit Cardoen.

Het was vrijwilliger Bruno Dujardin die de cheque voor de vzw Missing You in ontvangst kwam nemen. “We hebben ondertussen100 vrijwilligers en er zijn ook enkele medewerkers in loondienst. Een vzw moet zijn middelen halen uit giften en ondertussen krijgen we ook wat subsidies. Elke schenking zoals deze is fantastisch. Voor iedere leeftijdscategorie organiseren we maandelijks een rouwgroep en dan is er nog het zomerkamp voor 6 tot 16-jarigen. In november organiseren we een weekend voor de categorie 16-30 jaar.”

VTM
Qmusic
HLN
Belfius